Prvouka činnostně v 1. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma metodiku činnostního učení ČJ a pomůcku Tvary a barvy.

1. Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

* škola – cesta do školy, naše třída, o přestávce

* rodina – moje rodiny, máme miminko, můj pokojíček

* vztahy mezi lidmi

* lidé a čas – místo, kde žijeme, na výletě, rok a roční období, měsíce v roce, kalendář

 

2. Rozmanitost přírody

* živá příroda – živočichové a rostliny

* roční období v přírodě – podzim, zima, jaro, léto

* vliv počasí na zvířata a rostliny (skupinové práce, pozorování a záznamy, výroba krmítka, obrázky, karty s otázkami, zařazování)

 

3. Člověk a jeho zdraví

* lidské tělo a smysly člověka

* péče o tělo

* zdravá výživa, hygiena, zdravý životní styl

* péče o zdraví a osobní nebezpečí

 

4. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata

* mezipředmětové vztahy PRV s JČ, M, PČ, VV, HV

* rozvoj klíčových žákovských kompetencí

* způsoby výuky, opakování a upevňování učiva – lota, domina, A-Z kvíz, křížovky,

* rébusy, výuka přímo v objektech ( radnice, hrad, les, louka ..)

* využívání encyklopedií, koutků přírody, map

* využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce

* témata zaměřená na ochranu přírody, udržitelný rozvoj, multikulturu, osobnostní a sociální výchovu

Developed by Via Aurea.