Přírodověda činnostně ve 4. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky přírodovědy ve 4. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma Testy pro evaluaci ČJ 4 v celkové ceně 235 Kč.

1. Příroda na podzim

* opakování učiva Prvouky 3. ročníku - didaktické hry (obrázky s podzimní tématikou, kartičky s otázkami, žetony)

* společenstva živých organizmů - potravní vazby, životní podmínky (propojení s VV)

* společenstva okolí lidských obydlí - živočichové volně žijící, rostliny kulturní a plané, jednoleté, dvouleté (propojení s PČ - koláž - vystřihování, lepení, dokreslování)

* společenstvo polí, vod a lesů, houby - výstavka obrázků hub, práce s atlasem hub (propojení s VV - ve skupinách nakreslit společenstvo, pak přiřazovat rostliny a živočichy v hodinách PŘ)

* podzimní příprava rostlin a živočich na zimu - zhotovení kalendáře jednoho živočicha nebo rostliny s využitím encyklopedie
 

2. Příroda v zimě

* opakování učiva Prvouky 3 z podzimních kapitol - didaktické hry (karty s otázkami, hrací figurky, kostka)

* život v zimní přírodě - poznávání stop živočichů (arch se stopami - přiřazování živočichů)

* přezimující živočichové (propojení s VV, PČ - výroba jednoduchého krmítka - pomáháme volně žijícím živočichům)

* horniny a nerosty (podle možností ukázky ze školní sbírky nerostů)
 

3. Příroda na jaře

* opakování učiva prvouky zimních kapitol – didaktické hry (hrací pole, hrací kostka a figurky)

* části kvetoucích rostlin (propojení s PČ - vymodelování části rostliny, spojit párátky)

* vypěstování některého z běžných druhů luskovin

* význam kvetoucích rostlin pro člověka (vystříhané rostliny - vyčlenit ty, které pěstujeme pro výživu)

* živočichové na jaře, péče o domácí zvířata
 

4. Příroda v létě

* opakování učiva prvouky jarních kapitol - didaktické hry (karta s otázkami, obrázek zimovišť živočichů, kostka, figurky)

* plody rostlin - ovoce, zelenina

* člověk a příroda - třídění odpadu (propojení s VV)
 

5. Člověk

* lidské tělo - (názorné pomůcky) - využití skládaček

* smysly - určování předmětů podle smyslů

* období vývoje člověka - napodobování

* zdravá výživa a výchova ke zdraví - sestavení jídelníčku (využití plakátu potravin - propojení s M)

* zuby

 

6. Další projekty a činnosti

* Za oříšky veverky Zrzečky

* Přiřazování textu k obrázkům zvířat a rostlin

* Začlenění rostlin a živočichů ke svému společenstvu - vyber jednoho živočicha a popiš ho (ostatní skupiny hádají, co je to za živočicha)

* biodiverzita

Developed by Via Aurea.