Přírodověda činnostně v 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky přírodovědy v 5. ročníku? Vyzkoušejte ověřené postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky Př v 5. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma některou z pomůcek Tvořivé školy. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

1. Příroda na podzim

* opakování učiva 4. ročníku - "Co víme o podzimní přírodě" - skupinová práce

* společenstva živých organizmů - potravní vazby, životní podmínky (propojení s VV)

* společenstva okolí lidských obydlí - živočichové volně žijící, rostliny kulturní a plané, jednoleté, dvouleté (propojení s PČ - temtická koláž - vystřihování, lepení, dokreslování)

* společenstvo polí, vod a lesů

* podzimní příprava rostlin a živočich na zimu - zhotovení kalendáře jednoho živočicha nebo rostliny s využitím encyklopedie

2. Příroda v zimě

* opakování učiva 4. ročníku podzimních kapitol - skupinová práce

* život v zimní přírodě - poznávání stop živočichů (arch se stopami - přiřazování živočichů)

* přezimující živočichové (propojení s VV, PČ - výroba jednoduchého krmítka - pomáháme volně žijícím živočichům)

* horniny a nerosty (podle možností ukázky ze školní sbírky nerostů)

* měření (využití metru v praxi)

3. Příroda na jaře

* opakování učiva 4. ročníku zimních kapitol - skupinová činnost

* části kvetoucích rostlin (propojení s PČ - vymodelování části rostliny, spojit párátky)

* vypěstování některého z běžných druhů luskovin

* význam kvetoucích rostlin pro člověka (vystříhané rostliny - vyčlenit ty, které pěstujeme pro výživu)

4. Příroda v létě

* opakování učiva 4. ročníku jarních kapitol - skupinová práce (

* plody rostlin - ovoce, zelenina

* člověk a příroda - třídění odpadu (propojení s VV)

5. Člověk

* lidské tělo a tělní soustavy - názorné pomůcky, využití skládaček, skupinová práce

* smysly - určování předmětů podle smyslů

* období vývoje člověka - napodobování

* zdravá výživa a výchova ke zdraví - sestavení jídelníčku (využití plakátu potravin - propojení s M)

* zuby

6. Metodický postup „opakovací krabičky“

* Člověk a neživá příroda,

* Člověk a živá příroda

* Člověk a vesmír

* Člověk a lidské výtvory

 

7. Výprava do vesmíru (Sluneční soustava - planety; Galaxie; Souhvězdí; Země - měsíc; Střídání dne a noci; Střídání ročních období)

* výroba mapky otáčivé oblohy - obzor, souhvězdí (naznačit hvězdy/souhvězdí)

* modelování planet sluneční soustavy

* z modelíny

* z papíru a tapetového lepidla s použitím balónku

* střídání dne a noci (baterka, míč/pomeranč), ukázka zatmění

* hmotnost vzduchu - 2 balónky jsou na pohled stejné, když jeden nafoukneme je těžší - i vzduch má svou hmotnost

* výroba měřičů času

* přesýpací hodiny

* vodní hodiny

* sluneční hodiny

* svíčkové hodiny

8. rozmanitost života na Zemi (Podnebné pásy; Zoologické/botanické zahrady; Ochrana přírody, udržitelný rozvoj)

Developed by Via Aurea.