Přechod přes desítku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Zvládnutí přechodu přes desítku je první zatěžkávací zkouškou žáčků při výuce matematiky. Zároveň se jedná o základ pro pozdější analogické počítání v oboru do 100. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení  M 2 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč. 

- Činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku.

- Slovní úlohy ve 2. ročníku.

- Počítání do 20. Seznámení s metodikou výuky matematiky pro 2. ročník.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 2. ročníku.

- Průběžná zpětná vazba. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.