Počítání ve 2. desítce

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 560 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Perfektní zvládnutí a procvičení počítání ve 2. desítce je základem pro počítání v oboru do 100. Ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ vám k tomu dobře poslouží.  Umožní vám žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.


Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů v období  počíctání ve 2. desítce, které jsou prezentovány na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

- Seznámení s metodikou matematiky v 1. ročníku.

- Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

- Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Papírové peníze. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

- Činnosti s číselnou osou.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

- Didaktická pomůcka „Mřížka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

- Tvoření slovních úloh s názorem.

- Numerace do dvaceti.

- Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

- Náměty pro individualizaci ve výuce samokontrolu a sebehodnocení žáků. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.