Počítání ve 2. desítce

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Perfektní zvládnutí a procvičení počítání ve 2. desítce je základem pro počítání v oboru do 100. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet a zvědomovat jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč. 

- Seznámení s metodikou matematiky v 1. ročníku.

- Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

- Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Papírové peníze. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

- Činnosti s číselnou osou.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

- Didaktická pomůcka „Mřížka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

- Tvoření slovních úloh s názorem.

- Numerace do dvaceti.

- Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

- Náměty pro individualizaci ve výuce samokontrolu a sebehodnocení žáků. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.