Násobilka a dělení v oboru násobilek

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč. 

Násobilka je pro většinu žáků nejtěžším učivem M na 1. stupni ZŠ. Její pochopení a dostatečné procvičení je základem pro výuku matematiky v následujících ročnících. Ověřené činnostní postupy vám umožní násobilku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

- Činnostní názorné vyvození násobení z opakovaného sčítání.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.

- Násobilka a dělení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů - kartičky s příklady a násobky, čtverečky.

- Vyvození dělení (misky, kolečka), oba úsudky.

- Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. 

- Jednoduché zápisy slovních úloh.

- Názorná představa o čísle.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.