Matematika činnostně ve 3. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

1. část

– Činnostní názorné vyvození násobení z opakovaného sčítání.

– Násobilka a dělení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů – kartičky s příklady a násobky, čtverečky.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.

– Vyvození dělení (misky, kolečka), oba úsudky.

– Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. 

– Jednoduché zápisy slovních úloh.

– Názorná představa o čísle.

– Činnostní formy práce s číselnou osou.

– Násobení a dělení čísel zakončených nulami.

– Didaktická pomůcka nuly a číslice.

– Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

– Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

– Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

 

2. část

– Činnostní rozšiřování číselného oboru do 1000, činnosti při práci s číselnou osou, numerace, počítání do 1000 – analogie s počítáním do 100.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.

– Didaktická pomůcka mince a bankovky, činnosti ve skupinách.

– Diferenciace ve výuce. Náměty pro projektové vyučování.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální. Průběžná zpětná vazba.

– Pozitivní hodnocení a sebehodnocení žáků. Individualizace ve výuce.

Developed by Via Aurea.