Matematika činnostně ve 2. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 2. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

 

1. část

– Seznámení s metodikou výuky matematiky pro 2. ročník.

– Činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku s pomůckou 2 desítky koleček.

– Slovní úlohy ve 2. ročníku.

– Počítání do 20.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 2. ročníku.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

– Průběžná zpětná vazba. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

 

2. část

– Rozšíření číselného oboru do 100 za použití pomůcky (desítky koleček) mřížka s kolečky.

– Náměty pro malé projekty ve vyučování.

– Objevování násobení – činnostní vyvození násobilky z opakovaného sčítání.

– Geometrie ve 2. ročníku, hry s geometrickými tvary v 1. a 2. ročníku.

– Možnosti navázání na mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

– Počítání do 100 – opakování v peněžním modelu, obchodování.

– Slovní úlohy – hry s penězi.

– Komunikace ve výuce – tvoření otázek žáky, formulace odpovědi.

– Procvičování představ „o několik více, o několik méně“.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 2. ročníku.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Průběžná zpětná vazba. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.