Matematika činnostně v 8. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 8. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. a 9. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 254 Kč.

1. část 

* Vstup do algebry, propojení s geometrií, využívání analogie a metody generovaného problému.

* Význam výuky algebry.

* Počítání výkony s mocninami – skupinová diskuze žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání.

* Algebraické vzorce, karty pro rozlišování a třídění vzorců.

* Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly. Rozvoj tvořivého myšlení. Motivující hodnocení žáků.

* Práce s informacemi, využití počítačové techniky.

* Úsudky s obecnými čísly.

* Testy a diskuze ve vyučovacích hodinách. Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh.

* Orientace v tabulkách, diagramech a grafech.

* Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.

 

2. část

* Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi.

* Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.

* Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy o směsích.

* Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

* Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

* Seberealizace žáků při výuce, možnosti sebehodnocení.

* Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh.

* Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.

* Zpětná vazba. Práce s chybou.

* Pythagorova věta činnostně.

* Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic. Výpočet obvodu a obsahu kruhu činnostně.

* Průběžný rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.