Matematika činnostně v 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč. 

1. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

– Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

– Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh

– Tabulky a grafy při řešení slovních úloh. Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.

– Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ. 

– Základní geometrické výpočty.

– Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů. Vytvoření představy jednotek obsahu.

– Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

– Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

– Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

 

2. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.

– Názorná představa desetinného čísla.

– Činnostní formy práce s číselnou osou. 

– Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku (pomůcka Zlomkovnice).

– Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

– Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

– Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.

– Didaktická pomůcka nuly a číslice.

– Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Práce s chybou.

–Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny, jednoduché zápisy spojené s činnostmi. Úlohy ze života a obměny slovních úloh.

– Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.

– Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení. Zpětná vazba.

– Utváření a rozvoj kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní a kompetence komunikativní.

Developed by Via Aurea.