Matematika činnostně v 1. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 214 Kč.

1. část 

– Vytváření představy čísel během přípravného období, pomůcka Tvary a barvy.

– Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované slovní úlohy.

– Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.

– Numerace do pěti.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Pomůcka mřížka s kolečky a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření prvních slovních úloh s názorem.

– Numerace do deseti.

– Činnosti s pomůckou „Karty s čísly“.

– Průběžná zpětná vazba, základy kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, a kompetence sociální.

 

2. část

– Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

– Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Papírové peníze. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Činnosti s číselnou osou.

– Didaktická pomůcka „Kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření slovních úloh s názorem.

– Numerace do dvaceti.

– Náměty pro individualizaci ve výuce samokontrolu a sebehodnocení žáků. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.