Jak vést konzultaci s rodičem

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: MSMT-28112/2015-1-717 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Naučíme se:
- "bezpečný" způsob komunikace ("myslet něco dobře" ještě nemusí znamenat, že to tak druhá strana vnímá )
- jak pracovat s předsudky a využít jejich zvědomění při komunikaci
- kompetence v rámci instituce a jejich vliv na hranice rozhovoru
- jak rozhovor přirozeným způsobem "držet v rukou", co nedopustit

Developed by Via Aurea.