Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: MSMT-1514/2015-1-110 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 680 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 16 hod.

Jak to zařídit, aby při nápravě VPU pracovaly zejména děti, aby rodiče spolupracovali (dle svých možností) a aby se dovednost číst nebo psát skutečně zlepšovala tak, že děti již nebudou potřebovat úpravy ve výuce? Ukážeme si, jak cíleně, systematicky budovat dovednost jak si "hrát" a tím rozvíjet dílčí funkce nutné k rozvoji dovednosti.

Cílem vzdělávacího programu je tedy získat kompetence ke stanovení efektivního plánu reedukační péče, osvojení postupů nejen ke zvyšování úrovně čtení a psaní, ale i oblastí smyslového vnímání, které mají na nácvik vliv. Naučit se, jak s co nejmenším výdejem energie pedagoga i dítěte zmírňovat potíže se čtením a psaním.

1. den – reedukace VPU - dyslexie

 

·         Stručné připomenutí přehledu vývojových poruch učení z pohledu projevů poruchy – potřeb dítěte – opatření pedagogů.

·         Aktuální pedagogická diagnostika čtení

·         Určení úrovně školních dovedností na základě vlastního prožitku potíže + odvozené oslabené funkce (obdržíte přehlednou tabulku)

·         Praktické návody na zvyšování úrovně čtení

·         Rozvíjení oslabených dílčích funkcí

·         Sestavení plánu reedukační péče (čtení) na základě účastníkem zjištěných informací, doporučení vhodných pracovních materiálů

 

2. den – reedukace VPU – dysgrafie a dysortografie

 

·         Aktuální pedagogická diagnostika psaní z pohledu čitelnosti a chybovosti

·         Určení úrovně školních dovedností na základě prožitku + odvozené oslabené funkce (obdržíte přehledné tabulky)

·         Praktické návody na zvyšování úrovně dovednosti psát

·         Praktická ukázka rozvíjení oslabených oblastí

·         Sestavení plánu reedukační péče (psaní) na základě účastníkem zjištěných informací, doporučení vhodných pracovních materiálů

Developed by Via Aurea.