Jak připravit zápis do 1. třídy?

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 829/2018-1-102 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče?

Systematicky a přehledně Vám poradím, jak si roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, kdy je vhodné rodičům doporučit návštěvu PPP a zvážit odklad školní docházky a kdy ne. 

Uvidíte efektivní zápis v 10 minutách, včetně konzultace s rodičem. Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je potřeba u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

·         Vyvození původního smyslu zápisu do 1. třídy, tj. posouzení, zda už je dítě připraveno na zahájení školní docházky se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

·         Aktuální legislativa (včetně OŠD, DOŠD, předčasného zaškolení)

·         Zralost versus připravenost– přehledné tabulky rozdělené na oddíly: jak danou dovednost poznáte, co signalizuje potíže, co s tím, co říci zákonnému zástupci?

·         Ukázka zápisu

·         Komunikace s rodičem

Developed by Via Aurea.