Jak efektivně připravit předškoláka

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: MSMT-1514/2015-1-110 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 860 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 6 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé, 1. stupeň ZŠ, MŠ

Kurz je určen pro paní učitelky MŠ. Účastníci kurzu se dozví, na co se zaměřit při přípravě předškoláka tak, aby v 1. třídě zvládl s minimem obtíží základy čtení, psaní a počítání. V důsledku je tak možno předejít VPU.

Zaměříme se oblast školní připravenosti – typy sluchového a zrakového vnímání, jemná motorika a grafomotorika, předmatematické představy a jejich kombinace – vizuomotorická a audiomotorická koordinace, intermodalita.

 

Ukážeme si, proč je dobré si tyto oblasti u dětí zmapovat, jaká je norma v daném věku, jak dané oblasti procvičovat. Praktické ukázky, doporučení vhodných pomůcek a pracovních sešitů.                                                                                                                                                                                       

Developed by Via Aurea.