Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x plnou penzi. Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy, Hudební výchova

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. 

Kurz je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Kurz využívá metodických postupů hudebního vzdělávání dle Carla Orffa a účastníci kurzu si tak prakticky vyzkouší všechny komponenty HV.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 1. stupně ZŠ, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.

Během letní školy si vyzkoušíme všechny možné hudební aktivity vhodné pro žáky na prvním stupni. Nabízíme témata – Z pohádky do pohádky,  Záhada z knížky, Poletíme do Afriky, Vrby se nám zelenají, Hádaly se houby, My, tři králové, Muzikantská rodina, Mrak si v konvi vodu nese a další tematicky pojaté lekce s aktivním zapojením účastníků.

Písničky lidové i umělé, zpěv, hudební hry, doprovod na nástroje Orffova instrumentáře, boomwhackery, barevné ozvučné kameny a zvonky, rytmizace textů, hra na tělo, pohyb a tanec, aktivní poslech hudby. Rozvíjení spolupráce v kolektivu, schopnosti naslouchat si, společné objevování hudby. 

 

1. část –Práce s Orffovým instrumentářem. Základní principy a postupy práce při společné instrumentální hře.  Praktické užití drobných věku žáků přiměřených skladeb nejen  z České Orffovy školy. Tvorba jednoduchých doprovodů k vybraným skladbám. Každý z účastníků může hrát na vlastní nebo zapůjčený nástroj.

 

2. část –Hudební tvořivost. Příklady praktických činností zaměřených na rozvoj hudební tvořivostI žáků. Využití rytmu a říkadla k improvizaci. Vlastní improvizační činnost (individuální  i skupinová).

 

3. část – Hudebně - pohybové činnosti. Pohybové aktivity – prostředek k rozvoji hudebních znalostí a dovedností. Průpravná cvičení k rozvíjení pohybové  kreativity žáků.

Všechna cvičení  i semináře krom rozvíjení tvořivosti též dávají možnost najít cestu vedoucí k  posílení žákovských kompetencí, především kompetence komunikativní, pracovní i sociální.

Developed by Via Aurea.