Geometrie ve 4. a 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Výuka geometrie ve 4. a 5. ročníku má daná pravidla a zákonitosti.  Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnou učivo geomterie a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů a doporučení pro výuku geomterie. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 4-5 v ceně 185 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

- Možnosti práce s pracovními sešity a listy pro výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků.

- Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

Tvořivá práce s tematickými pracovními listy pro činnostní učení geometrie ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.