Geometrie v 8. a 9. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 36575/2015-1-946 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Zajímá vás, jak je možné učit matematiku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky matematiky, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8.-9. ročníku v ceně 175 Kč.

·         Pythagorova věta činnostně

·         Ukázka  práce s kartami ANO, NE a A, B, C, D,

·         Vzájemná poloha kružnice a přímky,  vzájemná poloha kružnic

·         Výpočet obvodu a obsahu kruhu činnostně

·         Goniometrická místa bodů činnostně

Developed by Via Aurea.