Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 25705/2018-2-821 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 650 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 6. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku v ceně 175 Kč.

·         Geometrické pojmy, hovor o narýsovaných sestavách, nákresy

·         Výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, činnosti s páskovou mírou a čtvercovou sítí

·         Geometrické hádanky

·         Ukázka práce s kartami ANO, NE a A, B, C

·         Úhel a jeho velikost, pomůcka na ukazování úhlů různých velikostí

·         Hry s papírem např. osa úhlu, osy souměrnosti atd.

·         Trojúhelníky, rozlišování trojúhelníků podle velikosti stran a vnitřních úhlů (žákovská pomůcka – 7 různých tvarů trojúhelníků vystřižených ze čtvrtky)

Developed by Via Aurea.