Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa - hranoly v 7. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: Cílová skupina: Učitelé
Cena: 560 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 7. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdrama hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku v ceně 175 Kč.

·         Shodnost a středová souměrnost

·         Čtyřúhelníky, činnosti s žákovskou pomůckou (vystříhané rovnoběžníky a lichoběžníky z papíru)

-         Třídění čtyřúhelníků a jejich vlastnosti

·         Vyvozování vzorců pro výpočet obsahu čtyřúhelníků a trojúhelníku činnostně

·         Procvičování vzorců

·         Ukázka práce s kartami ANO, NE a A, B, C, D

·         Tělesa – hranoly, sítě

Developed by Via Aurea.