Fyzika činnostně v 9. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Zajímá vás, jak je možné učit fyziku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky F v 9. ročníku, které prezentuje na materiálech TŠ. Účastníci obdrží zdarma nový pracovní sešit Fyzika v 9. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v ceně 100 Kč.

1. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití učiva fyziky v jiných předmětech (mezipředmětové vazby). Způsoby záznamů měření, motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku (dlouhodobé úkoly). Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů.

2. Cesta k sebehodnocení. Pochopení významu učiva pro život a další studium. Automatizace a trvalé upevnění dovedností a vědomostí základního učiva. Rozvoj komunikace a schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Vytváření a rozvíjení schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými. Diskuze.

3. Učivo jako prostředek pro rozvoj jednotlivých klíčových žákovských kompetencí. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím žákovských a demonstračních pokusů, měření a dalších činností.  Individuální a skupinové pokusy, využívání různých pomůcek a souprav. Možnosti využití stavebnice Merkur 1 – elektro k výuce, vlastní výroba jednoduchých pomůcek. Měření digitálními přístroji.

4. Jak předat učivo 9. ročníku: Vlnění, kmitání; Optika; Zvuk, hluk; Jaderná fyzika; Vesmír

Developed by Via Aurea.