Fyzika činnostně v 7. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Zajímá vás, jak je možné učit fyziku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky F v 7. ročníku, které prezentuje na materiálech TŠ. Účastníci obdrží zdarma pracovní sešit Fyzika v 7. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v ceně 138 Kč.

1. Opakování učiva 6. ročníku. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím žákovských a demonstračních pokusů, měření a dalších činností: Pohyb a klid těles. Síla a její účinky na tělesa. Pohybové účinky sil a jejich využití. Deformační účinky síly. Využití učiva fyziky v jiných předmětech - mezipředmětové vazby. Způsoby záznamů pokusů a měření. Motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku - dlouhodobé úkoly.

2. Učivo jako prostředek pro rozvoj jednotlivých klíčových žákovských kompetencí. Automatizace a trvalé upevnění dovedností a vědomostí ze základního učiva. Rozvoj komunikace a schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Rozvíjení schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými. Diskuze.

3. Jak vyučovat v 7. ročníku základy tlaku a optiky. Žákovské a demonstrační pokusy, měření a další činnosti: O kapalinách – mechanické vlastnosti, O plynech – mechanické vlastnosti. Světlo a jeho šíření. Sluneční soustava. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití daného učiva v dalších předmětech v rámci mezipředmětových vztahů. Způsoby záznamů pokusů a měření, motivace žáků k zájmu o učivo fyziky a další technické vzdělávání.

4. Individuální a skupinové pokusy, využívání didaktických pomůcek a souprav. Hodnocení a sebehodnocení. Trvalé upevnění vědomostí a dovedností učiva. Pochopení významu učiva pro rozvoj klíčových kompetencí a další studium. Vytváření dobrých pracovních návyků, rozvoj komunikace a schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými. Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů. Diskuze.

Developed by Via Aurea.