Fyzika činnostně v 6. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 890 Kč Cena včetně DPH. Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Zajímá vás, jak je možné učit fyziku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky F v 6. ročníku, které prezentuje na materiálech TŠ. Účastníci obdrží zdarma pracovní sešit Fyzika v 6. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v ceně 138 Kč.

1. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím měření a dalších činností. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití učiva fyziky v jiných předmětech (mezipředmětové vazby). Způsoby záznamů měření, motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku (dlouhodobé úkoly).

2. Vytváření dobrých pracovních návyků. Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů.

3. Cesta k sebehodnocení. Trvalé upevnění vědomostí ze základního učiva. Pochopení významu učiva pro život a další studium. Rozvoj schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Vytváření schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými.

4. Jak vyučovat v 6. ročníku základy elektřiny a magnetismu. Individuální a skupinové pokusy, využívání různých pomůcek a souprav k výuce elektřiny. Možnosti využití stavebnice Merkur 1 – elektro k výuce, vlastní výroba jednoduchých pomůcek. Měření digitálními přístroji.

Developed by Via Aurea.