Efektivní komunikace - odpovědnost žáků a autorita učitele

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 27404/2015-1-782 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Třetí seminář volného cyklu Efektivní komunikace je zaměřený na efektivní a smysluplnou komunikaci učitelů, žáků a rodičů. Na semináři je formou výkladu a zážitkových technik účastníkům předkládán soubor dovedností zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace učitelů, žáků a jejich rodinných příslušníků s cílem vytvořit atmosféru porozumění, spolupráce a důvěry. Program pomáhá lépe rozumět žákům ve třídě, vést je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování, navázat bližší vztah s rodiči. 

Základní témata akce:

-      Přirozené a logické důsledky chování,

-      autorita - trest a co volit místo něho,

-      pravidla pro používání přirozených a logických důsledků,

-      konflikty mezi žáky a jejich řešení,

-      třídní pravidla, vytváření pravidel s žáky a jejich dodržování.

Developed by Via Aurea.