Didaktika Aj tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 32714/2016-1-998 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 3 850 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Aj

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3. - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

1. část

- Přípravné období a motivace.

- Postupy osvojení jazykových dovedností, idea hlásek, pomůcky pro činnostní učení.

- Vztahy mezi výukou slovíček a výukou mluvnice.

- Seznámení s Metodikou Aj pro 3. ročník.

- Rozvíjíme kompetenci komunikativní, kompetenci pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

- Učebnice a posloupnost poznatků, větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka.

- Činnostní výuka sloves to like, to have, to be. Využití didaktických her ve výuce

- Práce s audionahrávkami na CD.

- Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem Aj ve 3. ročníku.

- Logika ve výuce jazyka, kombinační princip jako základ mluvnice.

- Možnosti využití dosavadních poznatků, dovedností a schopnosti dětí, jejich rozvinutí a kombinování při přípravě čtení, osvojování slovní zásoby.

- Větná stavba germánských jazyků.

- Průběžný rozvoj kompetence k učení a kompetence komunikativní.

- Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat.

- Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika.

- Praktické ukázky kombinačních cvičení. Rozbalování kompetence k učení.

- Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

 

2. část

- Přehled dovedností požadovaných pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

- Učebnice a posloupnost poznatků, další větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka.

- Činnostní výuka sloves live, play, go, eat, drink, swim, sit, read, do a dalších popisujících činnosti ve škole.

- Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku.

- Důraz na dovednosti požadované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, úroveň A1.

- Diskuse o projektech navrhovaných během 4. a 5. ročníku pro rozvinutí znalostí anglického jazyka.

- Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat.

- Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika.

- Rozbalování kompetence k učení.

- Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

- Využití didaktických her ve výuce (domino, pexeso, slovní karty, kvarteta).

- Práce s audionahrávkami na CD, didaktické písně.

- Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

 

 

 

Developed by Via Aurea.