Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x plnou penzi. Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky přírodovědy ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení PŘ ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

1. část

- Příroda na podzim

* opakování "Co víme o podzimní přírodě" - skupinová práce (obrázky s podzimní tématikou, kartičky s otázkami, žetony)

* společenstva živých organizmů - potravní vazby, životní podmínky (propojení s VV)

* společenstva okolí lidských obydlí - živočichové volně žijící, rostliny kulturní a plané, jednoleté, dvouleté (propojení s PČ - koláž - vystřihování, lepení, dokreslování)

* společenstvo polí, vod a lesů, houby - výstavka obrázků hub, práce s atlasem hub (propojení s VV - ve skupinách nakreslit společenstvo, pak přiřazovat rostliny a živočichy v hodinách PŘ)

* podzimní příprava rostlin a živočich na zimu - zhotovení kalendáře jednoho živočicha nebo rostliny s využitím encyklopedie

- Příroda v zimě

* opakování učiva podzimních kapitol - skupinová práce (karty s otázkami, hrací figurky, kostka)

* život v zimní přírodě - poznávání stop živočichů (arch se stopami - přiřazování živočichů)

* přezimující živočichové (propojení s VV, PČ - výroba jednoduchého krmítka - pomáháme volně žijícím živočichům)

* horniny a nerosty (podle možností ukázky ze školní sbírky nerostů)

* měření (využití metru v praxi)

 

2. část

- Příroda na jaře

* opakování učiva zimních kapitol - skupinová činnost (hrací pole, hrací kostka a figurky)

* části kvetoucích rostlin (propojení s PČ - vymodelování části rostliny, spojit párátky)

* vypěstování některého z běžných druhů luskovin

* význam kvetoucích rostlin pro člověka (vystříhané rostliny - vyčlenit ty, které pěstujeme pro výživu)

* živočichové na jaře, péče o domácí zvířata
 

- Příroda v létě

* opakování učiva jarních kapitol - skupinová práce (karta s otázkami, obrázek zimovišť živočichů, kostka, figurky)

* plody rostlin - ovoce, zelenina

* člověk a příroda - třídění odpadu (propojení s VV)
 

3. část

- Člověk

* lidské tělo a tělní soustavy (názorné pomůcky) - využití skládaček

* smysly - určování předmětů podle smyslů

* období vývoje člověka - napodobování

* zdravá výživa a výchova ke zdraví - sestavení jídelníčku (využití plakátu potravin - propojení s M)

* zuby

- Metodický postup „opakovací krabičky“

* Člověk a neživá příroda,

* Člověk a živá příroda

* Člověk a vesmír

* Člověk a lidské výtvory
 

4. část

- Další projekty a činnosti

* Za oříšky veverky Zrzečky

* Přiřazování textu k obrázkům zvířat a rostlin

* Začlenění rostlin a živočichů ke svému společenstvu - vyber jednoho živočicha a popiš ho (ostatní skupiny hádají, co je to za živočicha)

* biodiverzita

- Výprava do vesmíru (Sluneční soustava - planety; Galaxie; Souhvězdí; Země - měsíc; Střídání dne a noci; Střídání ročních období)

* výroba mapky otáčivé oblohy - obzor, souhvězdí (naznačit hvězdy/souhvězdí)

* modelování planet sluneční soustavy

  • z modelíny
  • z papíru a tapetového lepidla s použitím balónku

* střídání dne a noci (baterka, míč/pomeranč), ukázka zatmění

* hmotnost vzduchu - 2 balónky jsou na pohled stejné, když jeden nafoukneme je těžší - i vzduch má svou hmotnost

* výroba měřičů času

  • přesýpací hodiny
  • vodní hodiny
  • sluneční hodiny
  • svíčkové hodiny

* rozmanitost života na Zemi (Podnebné pásy; Zoologické/botanické zahrady; Ochrana přírody, udržitelný rozvoj)

Developed by Via Aurea.