Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. a 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení  M v 1. a 2. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

1.    část

–Přípravné období, důležitosti vytváření představy čísel.

- Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované slovní úlohy.

- Průběžná zpětná vazba.

- Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.

- Numerace do pěti.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení.

- Didaktická pomůcka „Kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

- Tvoření prvních slovních úloh s názorem.

- Numerace do deseti.

- Činnosti s didaktickou pomůckou „Karty s čísly“.

 

2.    část

- Individualizace ve výuce samokontrola a sebehodnocení žáků.

- Seznámení s metodikou matematiky v 1. ročníku.

- Postupné rozvíjení kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní.

- Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

- Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Pohádkové peníze, obchůdky v učebnicích. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

- Činnosti s číselnou osou.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 1. ročníku.

- Didaktická pomůcka „Kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

- Tvoření slovních úloh s názorem.

- Numerace do dvaceti.

 

3.    část

- Činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku. Počítání do 20.

- Slovní úlohy ve 2. ročníku.

- Seznámení s metodikou výuky matematiky pro 2. ročník.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Průběžná zpětná vazba.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení ve 2. ročníku.

 

4.    část

- Didaktická pomůcka desítky koleček.

- Náměty pro malé projekty ve vyučování.

- Objevování násobení. Činnostní vyvození násobilky z opakovaného sčítání.

- Geometrie ve 2. ročníku, hry s geometrickými tvary v 1. a 2. ročníku.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Počítání do 100 - opakování v peněžním modelu, obchodování.

- Komunikace ve výuce.

- Slovní úlohy – hry s penězi.

- Tvoření otázek žáky, formulace odpovědi.

- Procvičování představ „o několik více, o několik méně“.

- Průběžná zpětná vazba.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení ve 2. ročníku.

 

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.