Činnostní učení ve výuce fyziky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ, Letní školy

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů, pokusů a námětů do výuky fyziky v 8. a 9. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele fyziky působící na 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na přílsušné učivo fyziky vědy, ale také na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Účastníci obdrží zdarma nové pracovní sešity Fyzika 8 a Fyzika 9.


Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

1. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití učiva fyziky v jiných předmětech (mezipředmětové vazby). Způsoby záznamů měření, motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku (dlouhodobé úkoly). Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů.

2. Cesta k sebehodnocení. Pochopení významu učiva pro život a další studium. Automatizace a trvalé upevnění dovedností a vědomostí základního učiva. Rozvoj komunikace a schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Vytváření a rozvíjení schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými. Diskuze.

3. Učivo jako prostředek pro rozvoj jednotlivých klíčových žákovských kompetencí. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím žákovských a demonstračních pokusů, měření a dalších činností.  Individuální a skupinové pokusy, využívání různých pomůcek a souprav. Možnosti využití stavebnice Merkur 1 – elektro k výuce, vlastní výroba jednoduchých pomůcek. Měření digitálními přístroji.

4.  Jak předat učivo 8. ročníku: Práce, výkon, energie; Teplo; Skupenství; Elektrické jevy; Elektrický obvod.

5. Jak předat učivo 9. ročníku: Vlnění, kmitání; Optika; Zvuk, hluk; Jaderná fyzika; Vesmír
Developed by Via Aurea.