Činnostní učení ve výuce fyziky v 6. a 7. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x plnou penzi. Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:         ,-       - kurzovné + plná penze         ,-       - kurzovné + obědy         ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky fyziky v 6. a 7. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma nové pracovní sešity Fyzika 6 a Fyzika 7. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

1. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím měření a dalších činností. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití učiva fyziky v jiných předmětech (mezipředmětové vazby). Způsoby záznamů měření, motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku (dlouhodobé úkoly). Vytváření dobrých pracovních návyků. Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů.

 

2. Cesta k sebehodnocení. Trvalé upevnění vědomostí ze základního učiva. Pochopení významu učiva pro život a další studium. Rozvoj schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Vytváření schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými.

 

3. Jak vyučovat v 6. ročníku základy elektřiny a magnetismu. Individuální a skupinové pokusy, využívání různých pomůcek a souprav k výuce elektřiny. Možnosti využití stavebnice Merkur 1 – elektro k výuce, vlastní výroba jednoduchých pomůcek. Měření digitálními přístroji.

 

4. Opakování učiva 6. ročníku. Poznávání fyzikálních veličin žáky prostřednictvím žákovských a demonstračních pokusů, měření a dalších činností: Pohyb a klid těles. Síla a její účinky na tělesa. Pohybové účinky sil a jejich využití. Deformační účinky síly. Využití učiva fyziky v jiných předmětech - mezipředmětové vazby. Způsoby záznamů pokusů a měření. Motivace žáků k zájmu o fyziku a techniku - dlouhodobé úkoly.

 

5. Učivo jako prostředek pro rozvoj jednotlivých klíčových žákovských kompetencí. Automatizace a trvalé upevnění dovedností a vědomostí ze základního učiva. Rozvoj komunikace a schopnosti žáka zaznamenat co umí, na co se potřebuje zeptat, co si ještě chce ověřit. Rozvíjení schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými.

 

 

6. Jak vyučovat v 7. ročníku základy tlaku a optiky. Žákovské a demonstrační pokusy, měření a další činnosti: O kapalinách – mechanické vlastnosti, O plynech – mechanické vlastnosti. Světlo a jeho šíření. Sluneční soustava. Náměty pro individuální činnosti při výuce. Využití daného učiva v dalších předmětech v rámci mezipředmětových vztahů. Způsoby záznamů pokusů a měření, motivace žáků k zájmu o učivo fyziky a další technické vzdělávání.

 

7. Individuální a skupinové pokusy, využívání didaktických pomůcek a souprav. Hodnocení a sebehodnocení. Trvalé upevnění vědomostí a dovedností učiva. Pochopení významu učiva pro rozvoj klíčových kompetencí a další studium. Vytváření

dobrých pracovních návyků, rozvoj komunikace a schopnosti žáka prezentovat svoji práci, své činnosti, své výsledky před druhými. Náměty pro výrobu jednoduchých pomůcek žáky ve škole i doma, organizaci činnosti, ukládání pomůcek, evidenci záznamů měření a pokusů. Diskuze.

Developed by Via Aurea.