Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 280 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Aj

Další z řady kurzů, zaměřených na úspěšnou a v praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti, tentokrát ve 4. ročníku. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách nakladatelství Angličtina Expres. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

– Základy vytvořené ve 3. ročníku: rozsah a témata slovní zásoby, mluvnické dovednosti, dovednosti z úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, sebehodnocení znalostí ze 3. třídy

– Přehled dovedností požadovaných pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice a posloupnost poznatků, další větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka. Činnostní výuka sloves live, play, go, eat, drink, swim, sit, read, do a dalších popisujících činnosti ve škole.

– Využití didaktických her ve výuce (domino, pexeso, slovní karty, kvarteta). Práce s audionahrávkami na CD, didaktické písně. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

– Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem anglického jazyka ve 4. ročníku. Důraz na dovednosti požadované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, úroveň A1. Diskuse o projektech navrhovaných během 4. ročníku pro rozvinutí znalostí anglického jazyka. Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat. Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika. Rozbalování kompetence k učení. Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.