Anglický jazyk činnostně v 6. - 9. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 280 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ, Aj

Kurz zaměřený na úspěšnou a v praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj v 6. – 9. ročníku, vytvořenou na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 9. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A2.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 2. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

1. část

– Vyhodnocení znalostí žáků podle požadavků Společného evropského referenčního rámce. Postupy a metody tohoto vyhodnocení. Návaznost úrovně A1 a A2. Role sebehodnocení. Reálná koncepce jazykového portfolia ve vašich třídách. Stručný přehled nutných mluvnických dovedností pro úroveň A1 a A2. Slovní zásoba – jak definovat její potřebný rozsah pro každého žáka.

 

2. část

– Učebnice a posloupnost výuky, vzory pro postupné osvojování anglického jazyka. Využití didaktických her ve výuce. Ukázky činnostní výuky sloves, která jsou obsažena v učebnicích.

 

3. část

– Metodika výuky vyjadřování časových rovin: přítomný, minulý, budoucí čas – ukázky konkrétních situací a metody nácviku vyjadřování v anglickém jazyce.

 

4. část

– Vztah dětí k angličtině, problém motivace u starších žáků. Reálné projekty a postupy pro vytvoření kontaktu s anglicky mluvícím prostředím. Komunikace a výuka moderními pomůckami: mobilní telefon, MP3 přehrávač, multimediální možnosti PC, internet, použití digitální fotografie. Třídní projekty.

Developed by Via Aurea.