Aj činnostně ve 4. ročníku - metoda PhDr. Kellyové

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 10710/2016-1-381 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Aj

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 4. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

– Základy vytvořené ve 3. ročníku: rozsah a témata slovní zásoby, mluvnické dovednosti, dovednosti z úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, sebehodnocení znalostí ze 3. třídy

– Přehled dovedností požadovaných pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice a posloupnost poznatků, další větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka. Činnostní výuka sloves live, play, go, eat, drink, swim, sit, read, do a dalších popisujících činnosti ve škole.

– Využití didaktických her ve výuce (domino, pexeso, slovní karty, kvarteta). Práce s audionahrávkami na CD, didaktické písně. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

– Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem anglického jazyka ve 4. ročníku. Důraz na dovednosti požadované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, úroveň A1. Diskuse o projektech navrhovaných během 4. ročníku pro rozvinutí znalostí anglického jazyka. Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat. Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika. Rozbalování kompetence k učení. Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.