Herdová Eva

Jmenuji se Eva Herdová a učím 23 let na Základní škole v Lokti.

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni.

Absolvovala jsem různé kurzy a školení: Dyslektický kurz, Tvořivé psaní na 1. stupni, Jak na pravopis, Splývavé čtení, Obtíže u žáků 1. stupně v oblasti čtení a psaní, Využití stimulačních technik k rozvoji grafomotoriky, Jak pracovat s dětmi s poruchami učení na 1. stupni ZŠ, Školní šikanování,Hodnocení ve vzdělávání, Právní vědomí ve školním prostředí, Čtením a psaním ke kritickému myšlení apod.

Od roku 2003 spolupracuji s Tvořivou školou a prošla jsem kurzy činnostního učení v M, Čj, Pr, Vl, Př i osobnostního rozvoje Školní systemické konstelace.

Učit je pro mě radost a radost je pro mě učit...

A učit činnostně mně i mým dětem ve škole přináší pocit radosti a úspěchu.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-009 LŠ Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. a 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení  M v 1. a 2. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

2019-013 LŠ Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391 

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a M v 1. ročníku v celkové ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období. Lektorem kurzu je zkušená lektorka – ředitelka a učitelka malotřídní ZŠ s desítkami let praxe.

Developed by Via Aurea.