Činnostní učení PRV v 1. - 3. ročníku

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

7 570 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 2 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Obsah akce:

Během kurzu si projdeme tato témata:

 • moje obec – zajímavá místa, regionální zvláštnosti a zajímavosti
 • cesta do školy – besedy s policisty, využití dopravního hřiště, poznávání dopravních značek, prostředků a pravidel
 • vztahy mezi lidmi – Já, jako školák, spoluvytváření pravidel soužití, pochopení etnik – besedy o národnostech a jejich zvláštnostech a tradicích, rodina („Strom života“)
 • lidé a čas – historie a současnost (besedy s pamětníky, návštěva muzea, vycházky na historická místa, tradice svátků v rámci regionu, poznávání hodin)
 • lidské tělo a smysly člověka,  růst a vývoj člověka
 • zdravá výživa a životní styl, hygiena, péče o zdraví a osobní nebezpečí
 • užitek a význam pěstování rostlin pro zdraví člověka
 • rostliny – poznávání, množení, ošetřování, dlouhodobé pozorování
 • zvířata – domácí mazlíčci a náš vztah k nim, volně žijící zvířata, zvířata v ZOO, domácí zvířata
 • živá příroda – roční období v přírodě – vliv počasí na zvířata a rostliny
 • neživá příroda – vlastnosti látek (pokusy)
 • koloběh vody v přírodě
 • znalost a měření veličin s praktickým využitím jednoduchých pomůcek
 • témata zaměřená na ochranu přírody, udržitelný rozvoj, osobnostní a sociální výchovu