Čebišová Jana

profesí učitelka 1. stupně – speciální pedagog s mnohaletou praxí v ZŠ Sedlec-Prčice, Přestavlky
odborná lektorka Tvořivé školy
matka-pěstounka třech kluků v režimu domácího vzdělávání

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-020 LŠ Domácí vzdělávání - Čj 1. - 5. roč. FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku, rodiče žáků se specifickými poruchami učení a rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou. 

Předávaný soubor žákovských činností skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení. 

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.

  • Vyzkoušíte si roli žáka,
  • zažijete hry a činnostní výuku,
  • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
  • získáte soubor činností do výuky svých dětí,
  • připravíte se na další vzdělávací období,
  • odpočinete si a načerpáte síly do nového školního roku.
19-17/18 Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období ZŠ Škvorec, Tyršova 130

Kurz určený pro pedagogy ZŠ Škvorec

Developed by Via Aurea.