Baziková Dana

Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů – činnostní učení v matematice v 1.-5.roč., dramatická výchova, RWCT, protidrogová prevence, finanční gramotnost, vyučování mimořádně nadaných žáků, ICT a další. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Vedla řadu ukázkových hodin, pomáhá s praxí studentů PF UK. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Developed by Via Aurea.