Hlavní menu

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2023-005 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 28081/2022-4-1011

Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 10. 7. 2023, 11. 7. 2023, 12. 7. 2023, 13. 7. 2023

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 10. do 13. 7. 2023 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 8 745 Kč, záloha 8 745 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  
 

varianta/cena plná cena od 1. 4.
kurz.+ ubytování + plná penze 8 745
kurzovné + plná penze 7 490
kurzovné + obědy 6 600
kurzovné + ubytování 7 390
pouze kurzovné 6 105

Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2023.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsahem kurzu budou:

  • Zábavné aktivity v rušné části, rozcvičce, hlavní části a strečinku s využitím hudby
  • Gymnastika na nářadí
  • Gymnastické aktivity inspirované parkourem, akrojógou, cirkusovou akrobacií a psychomotorikou
  • Švihadlo jako součást rozvoje rytmických schopností
  • Zábavné, taneční a rytmické hry
  • Tvorba tanečních kombinací a vazeb – různé metodické postupy
  • Náměty pro motivaci žáků k pohybové aktivitě, radost z pohybu
  • Improvizace a kreativita v tělesné výchově

 

Obsah akce:

Smyslem tělesné výchovy na ZŠ nemusí být jen honba za výkony, ale pěstování kladného vztahu k pohybovým aktivitám. Přijeďte se za námi inspirovat, jak toho ve svých hodinách můžete dosáhnout, jak do výuky děti vtáhnout, udělat ji pro ně přitažlivou. Ukážeme si aktivity do hodin napříč všemi ročníky ZŠ. I na druhém stupni můžete využít mezipředmětových vztahů. V rámci tohoto kurzu se lektorka zaměřuje mimo jiné na spojení pohybu s hudbou. 

Lektorka:

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Učí na FSpS MU gymnastiku a také pohybové aktivity pro osoby s postižením. Má zkušenosti s vedením různých skupin – od předškoláků, školáků, výkonnostních sportovců, dospělých až po seniory. Spolupracuje s různými kluby, které podporují sport pro osoby s postižením.

U svých studentů se snaží o pohyb s přesahem, kde vnímáme pohyb a tělo jinak něž jen jako nástroj k podání výkonu. Ve zbylém čase se v posledních patnácti letech věnuje kromě svojí rodiny józe, která ji přirostla k srdci nejen proto, že, jak některé prameny uvádějí, vznikla proměnou tance boha Šivy. V poslední době se zabývá přetrvávajícími primárními reflexy, spolupracuje s Centrem terapeutických služeb a individuálně pracuje s klienty v rámci Neurovývojové stimulace.

Všechny její zkušenosti budou prostupovat celou Letní školou, protože všechno se vším souvisí…..