Hlavní menu

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

NOVINKA - Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2021-019 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 9. 8. 2021, 10. 8. 2021, 11. 8. 2021, 12. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 9. do 12. 8. 2021. Výuka na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu. 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 OlomoucIntenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a zároveň si příjemně zacvičit!

Obsah akce:

Bloky jsou vedené výhradně vedené dle principů Zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou vývojové kineziologie DNS – Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI – Strukturální pohybové integrace Mgr. Daniela Müllera a z principů nadstavbového SPECIÁLU SPI prim. MUDr. Sylvie Musilové a Mgr. Daniela Müllera – Herniace meziobratlového disku a bolesti zad a DIASTÁZA a dle rehabilitačního švýcarsko-francouzského konceptu SPIRALDYNAMIK® Mgr. Lenky Kazmarové a aplikování poznatků o fasciích.

 

Důraz je kladen na trupovou stabilizaci dle DNS a správné nastavení chodidla, nezbytné pro vertikalizaci člověka. Podpoříme i napřímení krční páteře. Zapracujeme na hrudním koši. Zaintegrujeme i periferie (horní a dolní končetinu).

Odstraníme chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti. V dlouhodobém užívání naučených principů dochází k zautomatizování návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a tím lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách. Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předcházíme tím i zraněním.

Cílem kurzu je předat účastníkům takové cviky a postupy, které žáky vedou k směřování ke každodennímu užívání naučených principů a automatizaci návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a tím lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách.

 

Hlavní témata kurzu:

Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití se zaměřením na:

– PÁTEŘ - rozpohybování páteře dle transversální, sagitální a longitudinální osy – osové napřímení spolu s trupovou stabilizací vč. aktivity nitrobřišního tlaku. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

PÁNEV– jako jeden pól v axiálním napřímení - rozpohybování a napřímení pánve, aktivování svalů pánevního dna. Zamření se na SI skloubení, pánev jako celek i rozpohybování pravé a levé poloviny pánve samostatně. S učením pohybu 3D – vnitřní a zevní spirály pánve.Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– HLAVA a KRK – druhý protipól v axiálním napřímení – rozpohybování a aktivování hlubokých svalů krční páteře, uvolnění a aktivování hlavového kloubu. Individuální a skupinové cviky a hry. Možnosti zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin.

– HRUDNÍK -  uvolnění a rozpohybování hrudního koše, žeber, aktivní zapojení bránice jako hlavního dýchacího svalu. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– HORNÍ KONČETINA A RUKA – pletenec ramenní – rozpohybování a centrace kloubů i jako základ pro správný úchop tužky a psaní. Uvědomění si správného nastavení a úskalí v horní končetině a ruky – jako prevence vzniku karpálního tunelu. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– DOLNÍ KONČETINA A NOHA – kyčel, koleno a kotník – správné nastavení, nezbytné pro sešroubování svalových řetězců a správného držení nohy (plosky). Uvědomění si správného nastavení i úskalí, které často způsobují bolesti zad. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– aktivní CHŮZE aktivní SED propojení celků – správné způsoby sedu na židli i na podlaze, čemu se vyhnout a jak to využít v praxi. Nácvik technik zdravé chůze a sedu.

2020 Velehrad

 

Pomůcky:

 

- podložka na cvičení (nemáte-li vlastní podložku, do 20.7. lze za cca 400,- objednat u paní lektorky na e-mailu: zdravypohybCB@centrum.cz  -přiveze Vám ji)
- 2x ručník cca 100x50 cm (střední froté) – nutné alespoň 1x dodržet rozměr!
- sportovní oblečení - lepší přilehlejší, (tričko, tílko, legíny, kraťasy), ponožky (o to lepší, když budou s protiskluzem - není nutnost), případně na boso.
Pozn. z hygienických důvodů je třeba mít při myofasciálních technikách na míčku ponožky - stačí obyčejné. Nebo je nutné přivést/zakoupit vlastní pomůcky. Paní lektorka bude mít míčky k dispozici a zájemcům umožní i odkup (cena v řádu 100-150,-).
- věci na psaní + blok

 

Lektorka

Ing. Jitka Moulisová, Certifikovaný pohybový specialista
https://www.zdravypohybcb.cz/o-mne/

Mým cílem je naučit klientelu, jak správně používat a zatěžovat své tělo v průběhu běžného dne, aby sloužilo co nejdéle bez bolesti. Pokud už bolest máme, tak víme, že něco nefunguje. A my budeme společně hledat způsob, jak si ulevit a postupně se vrátit zpět do fyziologického nastavení těla.

 

V r. 2018 jsem obdržela PEČEŤ KVALITY – mé studio Zdravý pohyb ČB se řadí mezi CERTIFIKOVANÁ POHYBOVÁ CENTRA IQ POHYB. Výčet certifikovaných center v České a Slovenské republice je k ověření naportále skupiny IQ pohyb  www.CVIQ.cz, kde rovněž probíhá publikační činnost pohybových specialistů.

Mám za sebou 11 let v oblasti lektorských zkušeností a praxe v oboru pohybu a zdraví v zaměření na dospělou i dětskou klientelu (od r.2017 jsem po dobu 2 let vedla tréninky dětí (8-15 let) ve spolupráci s Baseball Club Hluboká n. V. jako trenér správných pohybových návyků).

Dále od r. 2017 – jsem oprávněná ve spolupráci s IQ pohyb Praha v projektu CVIQ.cz školit osvětu o zdravém pohybu široké veřejnosti v rámci přednášek se cvičením pro veřejnost (proškolená témata: Principy posilování břicha, Diastáza, Zdravá dětská noha, Pánevní dno, Hallux Valgus – vbočený palec, Karpální tunel, Jak správně sedět, Cvičební mýty)

Přednášky se cvičením "Cvičební mýty" byly proškolené a odcvičené v r. 2019 i v rámci „Den zdraví pro zaměstnance Všeobecné Zdravotní Pojišťovny (VZP) pobočky České Budějovice“ současně s dobročinnou sbírkou pro z.s. DLOUHÁ CESTA (pomoc pro všechny, kteří přežili své dítě). Výtěžek činil 20 tis. Kč.. S Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnou i se zapsaným spolkem Dlouhá cesta i nadále spolupracuji.

Absolvované kurzy, 

 • Instruktor Pilates Balanced Body University Californie, USA (rekvalifikační kurz)
 • Certifikovaný pohybový specialista IQ pohyb Praha
 • Certifikovaný trenér Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS) prof. PeadDr. Pavla Koláře, CSc.
 • Trenér metody Strukturální Pohybová Integrace IQ pohyb Praha, vč. Herniace meziobratlových disků a bolesti zad, Dech a diastáza, Diagnostika
 • trenér švýcarsko- francouzkého fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik®Basic Move
 • absolvent konferencí Dr. Robert Schleip, Universita Ulm – nauka a výzkum o fasciích
 • Absolvent metody FYZIOPilates
 • Instruktor GolfPilates
 • Instruktor Něžná náruč rodičů Evy Kiedroňové o manipulaci s dítětem dle psychomotorického vývoje
 • Profesionální chůva - pro činnost PEČOVATEL/PEČOVATELKA o děti ve věku od 0 do 15 let (rekvalifikační kurz)
 • + dalších přes 80 absolvovaných krátkodobých, střednědobých kurzů/workshopů s českými i zahraničními  lektory s přesným výčtem na www.zdravypohybCB.cz v sekci VZDĚLÁNÍ