Hlavní menu

Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2021-018 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1330/2019-2-174

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 9. 8. 2021, 10. 8. 2021, 11. 8. 2021, 12. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 9. do 12. 8. 2021. Výuka na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu. 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2019 LiberecÚčastník kurzu získá během školení komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě.

Podíváme se společně na pedagogickou diagnostiku a to, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce. A taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží.

Budeme se věnovat i konkrétním Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat.

Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom efektivně komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Obsah akce:

2020 OlomoucUkážeme si a rozebereme:

  • aktuální legislativu vztahující se k 1. - 3. stupni podpůrných opatření
  • jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP
  • jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)
  • jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení
  • jak toto vše aplikovat do PLPP
  • jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou a zároveň odpovídající aktuální legislativě

2020 Olomouc

 

 

 

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi.

Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči -   směřujícími k řešení žákových potíží. Ukážeme si způsoby efektivní a neefektivní komunikace, jak pracovat s emocemi, jak na ně reagovat.

A v neposlední řadě budete mít možnost vžít se do pocitů žáků s SVP.

2020 Olomouc