Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2020-012 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1330/2019-2-174

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 17. 8. 2020, 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 17. do 20. 8. 2020. Výuka v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4, ubytování a stravování na vysokoškolských kolejích, ul. Šmeralova. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve středu obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Obsah akce:

Ukážeme si:

  • aktuální legislativu vztahující se k 1. - 3. stupni podpůrných opatření
  • jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP
  • jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)
  • jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení
  • jak toto vše aplikovat do PLPP
  • jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou, odpovídající aktuální legislativě

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi.

Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči -   směřujícími k řešení žákových potíží. Ukážeme si způsoby efektivní a neefektivní komunikace, jak pracovat s emocemi, jak na ně reagovat.

ŠSohrová
Developed by Via Aurea.