Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2019-007 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1330/2019-2-174

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Termín: 22. 7. 2019, 23. 7. 2019, 24. 7. 2019, 25. 7. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Liberci v termínu od 22. do 25. 7. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Obsah akce:

Ukážeme si:

  • aktuální legislativu vztahující se k 1. - 3. stupni podpůrných opatření
  • jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP
  • jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)
  • jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení
  • jak toto vše aplikovat do PLPP 
  • jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou, odpovídající aktuální legislativě

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi. 
Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči - směřujícími k řešení žákových potíží. Ukážeme si způsoby efektivní a neefektivní komunikace, jak pracovat s emocemi, jak na ně reagovat.

Developed by Via Aurea.