Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou

Číslo akce: 2020-019 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Termín: 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020, 21. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Sudislavi nad Orlicí v termínu od 18. do 21. 8. 2020. Více o místě konání: http://www.kubasovachalupa.cz/ 

Zahájení v úterý od cca 14:10 hod., ukončení v pátek obědem. Dopravu z Brandýsa nad Orlicí a zpět jsme schopni pro zájemce zajistit. Případný zájem o svoz uveďte, prosím, v přihlášce do poznámky.
Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

KAL

Nabízíme Vám zbrusu novou Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí. Kromě jedinečných kurzů systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým a kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou Vás čeká i vycházka do Brandýsa n. O. (pamětní síň J.A.K.), na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


 

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou

Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti ve škole.
Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost. Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.

 

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let po předchozí dohodě pouze v doprovodu dospělého a za plnou cenu.

Přiloženy ukázky maleb účastníků kurzů.

Obsah akce:

 • Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - inie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie.
 • Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie
 • Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.
 • Kresba podle předlohy i podle skutečnosti.
 • Intuitivní kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • Jak rozvíjet sebedůvěru v používání fantazie a intuice.
 • Optické iluze

Ti, kdo mají za sebou kresbu lidské tváře podle fotografie mají možnost přinést si vlastní předlohu (např. sebe nebo někoho z rodiny) a pod vedením lektorky si ji  nakreslit, případně vyzkoušet techniku zvětšování.

V případě zájmu o přístup pro pokročilé je vhodné konzultovat tuto možnost předem s lektorkou - telefon: 725696133 nebo využít email: lenka-kalova@seznam.cz

 

Seznam pomůcek, které je potřeba si donést:

 • 20 bílých kancelářských papírů A4
 • Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A4
 • Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A3
 • 2 černé čtvrky A3
   
 • tužky např. od firmy Kohinoor: číslo: 1500 1B, 1500 4B a 1500 8B + ořezávátko
 • důležité: nádobka se širokým dnem na ořezávání tužek a úlomky uhlů (třeba od ramy)
 • přírodní černý uhel
 • umělý černý uhel
 • černý uhel v tužce
 • bílá křída v tužce někde ji můžete koupit jako suchý pastel nebo bílý umělý uhel v tužce)
  – některé prodejny je prodávají v různé tvrdosti, tak volte raději měkčí
   
 • obyčejná bílá guma – nejlépe guma v tužce např. od firmy Kohinoor
  (vypadá jako bílá pastelka, ale místo tuhy má gumu)
 • 2 ks plastické gumy
 • 30 cm pravítko
 • Papírová lepicí páska
 • Nůžky
 • balíček obyčejných papírových kapesníčků nebo papírové utěrky
 • balíček vatových tyčinek na čištění uší
 • dobrovolné: těrky na roztírání při kresbě např. od firmy Kohinoor
   
 • Hadr na ruce a případný rozsypaný uhlový prášek
 • Fixativ na kresbu uhlem ve spreji na ochranu hotových kreseb
  – stačí levný lak na vlasy na pevné vyztužení účesu (lze koupit např. v Lidlu)
 • Desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky
 • Pevné desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry jako podložku na kreslení
 • Deka nebo karimatka na sezení  na zemi
 • Je vhodné mít nějakou tašku přes rameno, kam to všechno dáte až půjdete kreslit
   

Lektorka: Mgr. Lenka Kalová 

Kvalifikace a praxe v oboru:

 • - Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • - 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • - Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
 • - V současné době vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy.
 •   Více na www.kalova.cz

   KALKALKALKAL

KAL KAL KAL KAL
Developed by Via Aurea.