Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami pro začátečníky i pokročilé

Číslo akce: 2019-017 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 727/2017-1-209

Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Termín: 29. 7. 2019, 30. 7. 2019, 31. 7. 2019, 1. 8. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Ordějově v termínu od 29. 7. do 1. 8. 2019. Zahájení v pondělí v podvečerních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 4 850 Kč, záloha 4 850 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        3950,-       - kurzovné + plná penze
        3650,-       - kurzovné + obědy
        3350,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:
Kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami pro začátečníky i pokročilé.
Pro zájemce navíc: dokreslovaná koláž s prvky artefiletiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah akce:

Obsah:

 • Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice...
 • Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie
 • Praktické zvládnutí základů kresby pastelkami a akvarelovými pastelkami.
 • Lineární kresba, kolorovaná kresba, lavírování, barevné stínování a kombinování barev
 • Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.
 • Kresba podle předlohy i podle skutečnosti.
 • Intuitivní kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • Jak rozvíjet sebedůvěru v používání fantazie a intuice.
 • Optické iluze
 • Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole.
 • Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
 • Využití artefiletiky pro poznávací, sebepoznávací, socialní a komunikační aktivity.
 • Artefiletika jako specifický přístup k uplatnění výtvarných aktivit ve vzdělání a výchově.

Cílová skupina:

Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Pomůcky, které je  potřeba si donést:

 • Papíry:
 • Blok A4 vhodný na akvarel či akryl  – např. od firmy Kohinoor nebo 20 bílých papírů A4 vhodných na akvarel či akryl (mohou to být i pevnější čtvrtky)
 • Blok A3 vhodných na akvarel – např. od firmy Kohinoor nebo 10 až 20 bílých papírů A3 vhodných na akvarel či akryl (levnější varianta jsou  čtvrtky - lépe silnější)
 • 5 papírů A3 na akvarel či akryl barevně tonovaných světlými pastelovými odstíny (hezké barevné papíry dělá v bloku na pastel firma Kohinoor)
 • 1 černá čtvrka A3
 • 10 obyčejných kancelářských papírů A4
 • Pastelky TRIOCOLOR OD KOHINOORU sada ideálně 24 i více barev (včetně bílé pastelky) a ořezávátko na ně
 • Akvarelové pastelky - sada ideálně 72 barev (např. Kohinoor – Mondeluz) a ořezávátko
 • Uzavíratelnou krabičku s víčkem na ořezávání pastelek
 • obyčejná tužka 4B
 • obyčejná bílá guma, případně guma v tužce
 • Kružítko
 • Obyčejné papírové kapesníčky nebo kuchyňské utěrky
 • Kulaté štětce s ukončením do špičky – nejlépe číslo 1 nebo 0 a číslo 6 a 10
 • Černý fix na vodní bázi (rozmývatelný vodou)
 • Černý fix na popisování cédéček – nerozmývatelný vodou
 • Kelímek na vodu se širokým dnem
 • Nádobka s uzávěrem – stačí 200ml na přenášení vody
 • Desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky
 • Pevné desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry jako podložku na kreslení
 • Deka nebo karimatka na sezení venku na zemi
 • Průhledný pečicí papír
 • Papírová (krepová) lepicí páska
 • Nůžky
 • Je vhodné mít nějakou tašku přes rameno, kam to všechno dáte až půjdete malovat s tím, že igelitové tašky jsou praktické (křídy se práší)
 • Praktické jsou vlhčené ubrousky na ruce.
 • Stará utěrka na ruce

Zájemci o dokreslovanou koláž s prvky artefiletiky navíc:

 • jakékoli množství papírových výstřižků z novin, časopisů, obrázky, fotky, barevné papíry, samolepky – cokoli co by se dalo do koláže použít.
 • 5 pevných papírů minimálně A3 – ale může být i větší (silnější čtvrtka, karton)
 • Pevné lepidlo na papír ve vysunovací tyčince a také tekuté lepidlo Herkules (nejlépe s úzkou hubičkou) a plochý pevný štěteček na roztírání lepidla, hadr na ruce (starou utěrku).
 • Důležité: igelitový ubrus nebo jiná igelitová podložka o velikosti minimálně 1x1 m na ochranu pracovního místa.


Lektor:
Mgr. Lenka Kalová
Kvalifikace a praxe v oboru:
- Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy
- 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování
- Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
- V současné době se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy.
- Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.

 • Více na www.kalova.cz 
Developed by Via Aurea.