Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

kresba tužkou, uhlem, bílou křídou, malba grafitovým práškem.

Číslo akce: 2019-002 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 727/2017-1-209

Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 8. 7. 2019, 9. 7. 2019, 10. 7. 2019, 11. 7. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11. 7. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán začátkem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 4 850 Kč, záloha 4 850 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        3950,-       - kurzovné + plná penze
        3650,-       - kurzovné + obědy
        3350,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:
Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou.
Pro zájemce navíc: malba grafitovým práškem.
Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Obsah akce:

Obsah:

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - inie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie
Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.
Kresba podle předlohy i podle skutečnosti.
Intuitivní kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
Jak rozvíjet sebedůvěru v používání fantazie a intuice.
Optické iluze
Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti ve škole.
Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Ti, kdo mají za sebou kresbu lidské tváře podle fotografie mají možnost přinést si vlastní předlohu (např. sebe nebo někoho z rodiny) a pod vedením lektorky si ji nakreslit, případně vyzkoušet techniku zvětšování.

V případě zájmu o přístup pro pokročilé je vhodné konzultovat tuto možnost předem s lektorkou - telefon: 725696133 nebo využít email: lenka-kalova@seznam.cz

Cílová skupina: 

Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.


Pomůcky, které je potřeba, aby si účastníci přinesli s sebou:

 • 30 cm pravítko
 • 20 bílých kancelářských papírů A4
 • Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A4
 • Blok s bílými papíry na kresbu tužkou a uhlem, případně 10 papírů na kresbu tužkou formát A3
 • 2 černé čtvrky A3
 • tužky např. od firmy Kohinoor: číslo: 1500 4B a 1500 8B + ořezávátko
 • přírodní černý uhel
 • umělý černý uhel
 • černý uhel v tužce
 • bílá křída v tužce někde ji můžete koupit jako suchý pastel nebo bílý umělý uhel v tužce) – některé prodejny je prodávají v různé tvrdosti, tak volte raději měkčí
 • obyčejná bílá guma – nejlépe guma v tužce např. od firmy Kohinoor (vypadá jako bílá pastelka, ale místo tuhy má gumu)
 • plastická guma
 • balíček obyčejných papírových kapesníčků nebo papírové utěrky
 • 20 ks vatových tyčinek na čištění uší
 • Papírová lepicí páska
 • Nůžky
 • Fixativ na kresbu uhlem ve spreji na ochranu hotových kreseb – ale stačí levný lak na vlasy na pevné vyztužení účesu (lze koupit např. v Lidlu)
 • Desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky
 • Pevné desky stejného nebo o něco většího formátu než máte papíry jako podložku na kreslení
 • Deka nebo karimatka na sezení  na zemi
 • Je vhodné mít nějakou tašku přes rameno, kam to všechno dáte až půjdete kreslit
 • Pro zájemce: Grafitový prášek v lahvičce od firmy KOH-I-NOOR, kulaté štětce o velikosti např. 1, 6 a 10 a kelímek se širokým dnem a 4 čtvrtky A3 na malbu akvarelem.

 

Lektorka:

Mgr. Lenka Kalová

Kvalifikace a praxe v oboru:

- Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy

- 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování

- Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.

- V současné době se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy.

- Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.

Developed by Via Aurea.