Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

rozvoj intuice, fantazie a vizualizace formou kresby pravou mozkovou hemisférou

Číslo akce: 2019-001
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Termín: 26. 4. 2019, 27. 4. 2019, 28. 4. 2019

Kurz se uskuteční v prostorách MC Ordějov v termínu od 26. do 28. 4. 2019. Zahájení v pátek v odpoledních hodinách, ukončení v neděli obědem.

 

 

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 3 300 Kč, záloha 0 Kč

Zahrnuje kurzovné, 2 x ubytování a plnou penzi (pátek večeře - neděle oběd).

Strava: 350/den

Ubytování: 300/ noc

 

Anotace:

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Tentokrát nebudeme používat předlohy, ale budeme na papír „dávat“ své představy, emoce, myšlenky – abstraktně nebo v symbolech tak, jak dovolíme sami sobě a jak nám to dovolí naše sebekontrola. Na kurzu budete mít možnost více porozumět symbolice tvarů a barev.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti. 

Obsah akce:

Malováním a kresbou se dokáže vyjadřovat každý člověk, nemusí umět malovat, je to další způsob komunikace, nový jazyk – obrazová řeč. Přijďte se s ní společně seznamovat, podlehnout jejímu kouzlu a vyzkoušet si, jak jednoduché to je.

Dostaneme se dál než kam může rozum, uvolníme svou originální tvořivost, zkusíme objevit a nabourat staré nefunkční stereotypy,

dovolíme si improvizovat. Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev.

Každý hledáme vlastní klíč ke svému vnitřnímu klidu.

Výtvarná tvorba je jednou z cest, může být součástí naší psychohygieny, prevence před vyhořením.

Pomáhá uvolňovat napětí, nabízí sebepoznání, vlídné přijetí, zájem, rozvíjí originalitu, autentičnost, soustředění v přítomnosti, uvolňuje tvořivosti, fantazii i intuici.

Je to cesta k našemu osobnímu středu, k našemu momentálnímu rozpoložení. Může to ale být i odpověď na nějakou otázku, ukrytá do barev a tvarů. Hledáme li zmenu a odpovedi na otázky, je důležité se správně ptát. Na základě obrázku se nám někdy daří formulovat otázky novým způsobem. Kresba a malba nám dává informace v symbolech, my se učíme v nich číst.

Součástí kurzu může být i kresba vlastní mandaly.

Mandala. Slovo, které má svůj původ ve starobylém indickém obřadním jazyce sanskrtu. V původním významu vyjadřovalo „kruh“ nebo „střed“. Dávno před tím, než toto slovo kdysi dávno někdo poprvé vyslovil, mandaly existovaly v přírodě v podobě letokruhů stromů, květů, kruhů na vodě, hvězd, slunce, pavučin...ptáci si staví hnízdo ve tvaru kruhu a lidé si sedají okolo ohně, aby se zahřáli... Tvar kruhu naše podvědomí vnímá

jako bezpečí, ochranu a rovnováhu. Tuto skutečnost můžeme vnímat v různých kulturách v mnoha podobách.

Kreslení je jedním z nejjednodušších způsobů tvorby mandal, příjemná relaxace, která má význam v činnosti samotné. Můžete se při něm velice dobře soustředit na své pocity, na vnímání tvarů a barev. V jednoduchosti je krása a ani u mandal tomu není jinak. Nejdokonalejší mandala je bod, který je symbolem soustředění, zastavení se, klidu. Kreslení mandaly je způsob, jak se do tohoto bodu dostat.

Setká-li se skupina lidí, kteří jsou ochotni kreslit a sdílet své pocity s druhými, může nám to pomoci pochopit, že jsou věci, které nelze hodnotit. Můžeme je jen vnímat, sdílet a přijmout jako naši součást.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik, do světa, kde nám barvy a tvary pozvednou náladu, dodají sebevědomí, inspirují nás a pomáhají nám nevyhořet.

Budeme používat akvarelové pastelky. Mohou se stát příjemným a překvapujícím společníkem na cestě k barevnému vyjadřování.

 

Obsah:

* Praktické zvládnutí základů kresby akvarelovými pastelkami

* Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

* Kresba podle vlastní fantazie

* Intuitivní kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.

* Jak rozvíjet sebedůvěru v používání fantazie a intuice.

* Abstraktní a tematická kresba

* Co to jsou mandaly a jak na ně ve škole

* Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole.

* Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.

V semináři se bude prolínat forma obrazové PowerPointové prezentace se slovním doprovodem a forma workshopu.

Více na www.kalova.cz

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci a všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.

Dolní věková hranice pro účast na kurzu je 18 let.

 

Na seminář je třeba si donést:

 • Akvarelové pastelky - sada optimálně 72 barev (např. Kohinoor – Mondeluz) link: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=akvarelove%20pastelky%2072ks
 • Blok A4 vhodný na akvarel – např. od firmy Kohinoor nebo 10 papírů A4 vhodných na akvarel . (mohou to být i obyčejné kladívkové čtvrtky)
 • Blok A3 vhodný na akvarel – např. od firmy Kohinoor nebo 10 papírů A3 vhodných na akvarel (mohou to být i obyčejné kladívkové čtvrtky)
 • 5 obyčejných kancelářských papírů A4
 • obyčejná tužka 4B, ořezávátko
 • obyčejná bílá guma 
 • nůžky na papír
 • pravítko, kružítko
 • balíček obyčejných papírových kapesníčků
 • 4 kulaté nebo ploché štětce – nejlépe číslo 1 nebo 0 a číslo 10
 • černý fix na vodní bázi - slabý
 • černý fix na popisování cédéček- slabý
 • Kelímek na vodu se širokým dnem a uzávěrem (např. sklenička na zavařování se šroubovacím víčkem)
 • Pevné kartonové desky stejného nebo o něco většího formátu jako máte papíry – na hotové obrázky i jako podložku.
 • Případně deka nebo karimatka na sezení venku na zemi (chcete-li)
 • Je vhodné mít nějakou tašku přes rameno, kam všechno dáte, až půjdete malovat.


Lektorka:

Mgr. Lenka Kalová

Kvalifikace a praxe v oboru:

- Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

- 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení a chování

- Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.

- V současné době se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy.

- Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.

Developed by Via Aurea.