Vyjmenovaná slova, slovní druhy

18. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Webinář se uskuteční ve čtvrtek 18.4.2024 od 14:00 do cca 17:15 hod.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před konáním webináře. Pokud je ani v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky (s elektronickým podpisem). Více k webinářům zde.

1 210 Kč

Cena 1090 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Aktivity při vyvození a procvičování řad vyjmenovaných slov
  • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
  • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
  • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony

Obsah akce:

Vyjmenovaná slova jsou pro žáky obtížným učivem. Je potřeba věnovat dostatek času zejména základním tvarům. Ověřené činnostní postupy vám umožní látku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

  • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
  • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
  • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
  • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
  • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
  • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.