Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Číslo akce: 2020-078
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Hana Honová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 22. 4. 2020, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční ve středu 22.4.2020 od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 680 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 185 Kč.

Obsah akce:

  • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
  • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
  • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
Developed by Via Aurea.