Václavíková Simona

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-084 Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané.

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 6. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku v ceně 175 Kč.

 

Developed by Via Aurea.