Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku
5.10.2020 - ZŠ Brno, Laštůvkova 77
Matematika činnostně ve 4. ročníku
5.10.2020 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
Školní systemické konstelace - jak být autoritou
6.10.2020 - ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku
Nejstarší dějiny 7.10.2020 - ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10
Školní systemické konstelace - jak nevyhořet
7.10.2020 - ZŠ Tišice, Školní 74

Letní škola Písek

Písek - letní školy

26. 5. 2020 Jana Procházková

Letní školy v Písku Nejen Šrámkův Písek, ale také místo mezinárodního folkrólního festivalu, netradičního sochařského sympozia Cipískoviště a naopak tradiční místo pořádání Letních…

Developed by Via Aurea.