Tvořivé aktivity a aktivizační metody, mezipředmětové vztahy

na 1. stupni v rámci ČJ, M, AJ

8. 7. 2024, 9. 7. 2024, 10. 7. 2024, 11. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Velehrad, Salašská 300

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11.7.2024 (po-čt).  Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-18:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

8 810 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, nabízené aktivity využijete zejména ve 3. - 5. ročníku. Předkládané náměty určitě využijí také asistenti pedagoga. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Těšte se na:

  • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
  • Předávání informací, dovedností a postojů.
  • Cíle a smysl didaktických her.
  • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. 

Obsah akce:

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení. Kurz bude rozdělen do několika tematických bloků:

Hry pro zlepšení klima třídy, dovednosti a hry v přírodě
• inspirace na aktivity vhodné na začátku školního roku pro podporu dobrých vztahů ve třídě a vzájemné poznání, nenáročné na přípravu učitele
• bushcraft, zahřívací a týmové hry v přírodě, dobíječe energie
Hry a zábavné aktivity v hodinách anglického jazyka
• technika přirozeného osvojení jazyka s využitím pohybových, motivačních, relaxačních a netradičních her
• hry motivující žáky k aktivnímu používání cizího jazyka, podporující rozvoj slovní zásoby
• ukázka zajímavých vzdělávacích a interaktivních materiálů
• projektová výuka-ukázka projektu rozvíjejícího spolupráci starších a mladších dětí se zaměřením na angličtinu
Hry a zábavné aktivity v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ
• ukázka činnostního učení v českém jazyce
• hry pro aktivizaci slovní zásoby
• skládankové učení -aktivní kooperativní učení, propojení českého jazyka a naukových předmětů
• metody pro rozvoj čtení s porozuměním
Mezipředmětové vztahy propojující český jazyk a matematiku
• ukázka činnostního učení v matematice
• rozvíjení matematického slovníku žáků
• práce se slovními úlohami, ukázka netradičních slovních úloh
• hry propojující matematiku a český jazyk
• pohádkové příběhy rozvíjející matematické a logické myšlení
Dílna čtení - metoda aktivního rozvoje čtenářské gramotnosti
• pravidla, náměty pro dílnu čtení
• prožitkové učení pro účastníky s pedagogickou reflexí a analýzou
Dětský sólový přednes
• metodické postupy pro práci s textem během přípravy žáků na dětský sólový přednes, postřehy a úskalí
• složky a stránky výkonu
• tipy na současné knihy pro děti a mládež
Průřezově zazní
• pohybové hry, náměty pro aktivizaci
• pohybové písničky
• práce s chybou, přístupy, samokontrola žáků
• výroba jednoduchých didaktických pomůcek
• prvky kritického myšlení a kooperativního učení